AGENDA                                     Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier van harte welkom bij is. U kunt op de onderstreepte onderwerpen doorklikken. 


 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina. Filmavond in de vredesweek: Duitse Soldaten in Verzet
In het kader van de vredesweek vertoont de werkgroep Jodendom-Christendom-Islam de bijzondere en indrukwekkende documentaire `Duitse soldaten in het verzet`. Een verbazingwekkend verhaal van twee Duitse soldaten die in de 2e Wereldoorlog joodse mensen gered hebben. Na tientallen jaren vergeten te zijn, werd in 2011 in de synagoge van Bussum een archief herontdekt. Zo kwam de vergeten verzetsdaden naar boven van twee jonge Wehrmachtsoldaten: Johann Gerhardt en Werner Klemke. Door documenten te vervalsen raak­ten zij betrokken bij het opzetten van een groot onderduiknetwerk, waarmee zo’n 500 mensen, joden en niet-joden werden gered. Annet Betsalel maakte een film over dit verhaal en zocht contact met de nazatenToegang voor de speciale prijs van € 6,50. Vòòr de film geeft Annet een korte toelichting en na afloop gaan we met elkaar in gesprek. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Amnesty Zaanstreek.Op woensdag 21 september wordt deze bijzondere film vertoond in filmhuis De Fabriek, Jan Sijbrandssteeg 12, Zaandam. De aanvang is 20.15 uur.   

Hem achterna!  Gespreksavond in de Petruskerk
Het jaarthema voor RK Zaanstreek is ‘Hem achterna!’ Dit roept vragen op: Jezus, die mens in wie God aan het licht kwam – komt als geen ander, willen wij die wel achterna? Kunnen wij dat? Jezus is toch geëindigd aan het kruis? Daar zit toch niemand op te wachten? Toch worden wij door de verhalen uit het Oude Testament voortdurend opgeroepen om de richtlijnen van God om goed en rechtvaardig met elkaar te leven na te volgen. De verhalen uit het Nieuwe Testament roepen ons op om Jezus achterna te gaan, die als geen ander die richtlijnen handen en voeten heeft gegeven in zijn inzet voor alle mensen die tekortkomen. Dat kan een riskante manier van leven zijn, maar we ontkomen er niet aan. We laten ons inspireren door de Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer, die in april 1945 op persoonlijk bevel van Adolf Hitler in kamp Flossenburg werd opgehangen. Waarom? Omdat hij zich jarenlang in het openbaar had uitgesproken tegen het naziregime. Ook omdat hij als dubbelspion voor de Duitse inlichtingendienst werkte, maar ten diepste omdat hij een navolger van Jezus was. Daar schreef hij een boek over. ‘Je moet luisteren naar de roepstem van Jezus’, zegt Bonhoeffer. Navolgen doe je in een gemeenschap waarin Jezus de leiding heeft en mensen om zich heen verzamelt van allerlei rang en stand. Navolging is: loslaten en afzien van je eigen dingen en projecten, verlangens en wensen. God roept jou om in de wereld gestalte te geven aan de navolging van Jezus Christus. Stof genoeg om ons te bezinnen op het jaarthema Hem achterna!
Datum: donderdag 29 september  Tijd: 20.00 uur  Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk Krommenie
Leiding: Ko Schuurmans


 
Nieuwe vormen van spiritualiteit
Kent u enneagram, meditatie, lachyoga, autobiografisch schrijven en al die andere vormen van nieuwe spiritualiteit?  Zou het iets zijn om in onze eigen gemeentes mee te doen?  Past het wel bij onze geloofsbeleving?  Als dit uw vragen zijn, kom dan dinsdagavond 11 oktober naar de Vermaning te Krommenie voor een inleiding over deze nieuwe vormen van spiritualiteit. De Franciscaan Fer van der Reijken ofm zal ingaan over hoe het bezinningscentrum La Verna in Amsterdam hiermee omgaat. Inleiding met ruimte voor discussie. Aanvang 20 uur.

  
Zorg in Nederland, zorg in Zaandstad 
Het Interkerkelijk Diakonaal Beraad organiseert in samenwerking met de Gemeente Zaanstad en het sociaal wijkteam Krommenie een thema avond voor iedereen die met zorg te maken heeft: als zorgvrager, mantelzorger of in welke vorm dan ook.
Na een inleiding over de veranderingen in de zorg in Zaanstad gaan we met elkaar in gesprek vanuit onze persoonlijke ervaringen.
Graag opgave bij de voorzitter van het IDB, dhr. J. Seitner  jjhseitner01@hetnet.nl

Maar u bent ook zonder opgave van harte welkom.
Donderdag 27 oktober om 20 uur in de prot. Nicolaaskerk, hoek Heilige Weg/Noorderhoofdstraat.

Depressie: wat is het en hoe te reageren? 
Depressie komt veel voor. In Nederland heeft jaarlijks 800.000 mensen een depressie. Daarbij zijn er meer dan een miljoen mensen die anti- depressiva slikken. Ondanks dit hoge aantal rust er nog een taboe op het spreken over depressie. Ook is er nog veel on-wetendheid over wat een depressie nu precies is en hoe het komt.
Tijdens de lezing zal Nathalie inzicht geven in wat een depressie is, welke factoren betrokken zijn bij het ontstaan van een depressie en welke behandelingen er zijn. Ook zal aan de orde komen wat de gevolgen zijn en hoe herstel van een depressie plaatsvindt.
Zij zal ook wat vertellen over de activiteiten van de Depressie Vereni-ging.www.depressievereniging.nl
Nathalie Kelderman is directeur van de landelijke Depressie Vereniging en ervaringsdeskundige.

Er is ruimte met elkaar in gesprek te gaan na de presentatie. 
Wees welkom op vrijdagavond 28 oktober om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk.

Wat te doen met het boek Openbaringen? 
Het boek Openbaringen is het laatste boek in onze bijbel. Het is moeilijk leesbaar en staat bekend om de verschrikkingen die er in worden beschreven. Met name over het ‘einde der tijden’, zoals men dat omstreeks het jaar 95 na Christus beleefde. 
Er wordt weinig in gelezen. Jammer, want het is een prachtig geloofsboek. Maar hoe kom je er doorheen?
Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie èn een handzame leeswijzer om dit boek open te slaan. En hoop en troost voor ons eigen geloof te vinden. Inleider is Kok Klever, geestelijk verzorger. Heeft u thuis zelf een bijbel, breng die dan mee!

U bent welkom op donderdag 10 november om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk.

Zin in film 
Op vrijdag 25 november is er om 20 uur een filmavond in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk. Gegevens over de film worden in de weken daarvoor bij de parochie bekendgemaakt. 

Solidaridadsmaaltijd 
Begin december is er een oecumenische Solidaridadsmaaltijd.  Iedereen neemt wat te eten mee, en er wordt informatie gegeven over het werk van Solidaridad in Latijns Amerika. Nadere gegevens volgen later.

Over het afbeelden van God 
Volgens de tien geboden mag God niet worden afgebeeld. Toch doet de kerk dit al eeuwen. Hoe kan het goddelijke worden afgebeeld? Johannes van Riessen zal ingaan op dit onderwerp a.d.h.v. afbeeldingen. U bent welkom op dinsdagavond 13 december in de Oud Katholieke Kerk aan de Noorderhoofdstraat. De aanvang is om 20 uur, vooraf is er om 19.30 uur een vespersviering. 

Zin in film 
Op dinsdag 17 januari is er om 20 uur een filmavond in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk. Gegevens over de film worden in de weken daarvoor bij de parochie bekendgemaakt. 

Kunst op de weg naar Santiago de Compostella 
Wat bezielde middeleeuwse pelgrims om op weg te gaan naar Santiago? Waarom in gevaarlijke donkere tijden half Europa doorlopen naar dit ‘Veld van de sterren’.
Hun stemmen klinken niet meer, maar hun tekens zijn er nog wel. Gehakt in steen. Fabeldieren, menselijke figuren in anti naturalistische houdingen en fantas-tische monsters bevolken muren zuilen en kapitelen van middeleeuwse abdijen kloosterhoven en kerken. Zij richten de blik op fraaie hoogten en grove diepten. Op de lichtzijde en de schaduwzijde van het menselijk bestaan.
De ontwerpers en uitvoerende kunstenaars hebben vanuit een krachtig geestelijk leven en een onuitputtelijke decoratieve fantasie een grandi-oze reeks uit de ruige steen gehouwen kunstwerken gecreëerd die beho-ren tot de meest waardevolle bezittingen van de mensheid. Onderweg naar Santiago tref je ze aan.
De pelgrimstocht naar Santiago voert langs hoogtepunten van romaanse kunst rond de vier pelgrimswegen in Frankrijk en Spanje.

Wij bezoeken onder andere: St. Michel de Cuxa; Prieuré de Serra bonne; San Juan de la Peña; Peñalba de Santiago; St. Benoît-sur-Loire; Fonte-nay; Vézelay, Autun; Anzy le Duc; Montceaux l'Etoile, Conques en Moissac. De begeleiding is in handen van Cees Tromp. Wees welkom op de vrijdagen 27 januari en 3 februari in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk. Aanvang om 20 uur. 

Kerkmuziek 
Leo van Herk schrijft al enkele jaren artikelen over religieuze muziek in parochieblad De Rots. Muziek die gecomponeerd is voor de eredienst, maar vaker te horen is in de concertzaal. Beroemde voorbeelden zijn er genoeg: wat te denken van het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart of de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach. Ook minder bekende muziek wordt in deze artikelen besproken. Tijdens deze avond vertelt Leo over een aantal composities en laat mu-ziekfragmenten horen.
Datum: zaterdag 25 februari 2017   Tijd:20.00 tot 22.00 uur
Plaats:Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 in Krommenie

Leiding: Leo van Herke

De Barmhartige Vader in Lucas 15 
Een van de thema’s, die Paus Franciscus bij-zonder aan het hart gaan is de Barmhartig-heid. Daarom deze uitnodiging om ons daar intensief mee bezig te houden. De overbe-kende parabel van de “Verloren Zoon”, of beter gezegd: “De Barmhartige Vader en de twee verloren Zoons”, is zo rijk, dat we er een hele dag aan zouden kunnen besteden. We willen proberen in het verhaal te kruipen en het helemaal mee te beleven. De power point presentatie duurt één uur. Deze kan halverwege door een korte pauze onderbroken worden.
Evenals in het boek van Henry Nouwen ‘Eindelijk Thuis’, identificeren we ons met de drie hoofdfiguren in de parabel: de jongste verloren zoon, de oudste brave zoon en de barmhartige Vader, Moeder.
Helemaal vertaald naar deze tijd en onze eigen levenssituatie.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,
Kees Maas Societas Verbi Divini ( Gezelschap van het Goddelijk woord)
Datum: vrijdag 10 maart 2017  Tijd: 20.00 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie
Leiding: Kees Maas


Gezinsleven en autisme 
Hoe is het als je gezin met autisme te maken krijgt. Of als een kind moeilijk lerend is, of juist hoogbe-gaafd? Komen bepaalde stoornissen vaak voor? Hoe herken je het? Welke zorg vragen kinderen met autisme van hun ou-ders en omgeving?
Hoe kunnen school, sportclub, kinderkatechese daarop inspelen? Welke mogelijkheden zijn er om tot meer begrip te komen van elkaar? Op welke mogelijkheden van overheidswege kan men een beroep doen?
Marieke van Vliet spreekt vanuit haar eigen gezinssituatie, maar ook als directeur van de Stichting 'Geef mij de kans' in Assendelft.
Deze door het Ministerie van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport erkende instantie zet zich in voor ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met een handicap die het leren en de sociale omgang bemoeilijkt, in meer of mindere mate.
Datum: vrijdag 7 april 2017 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie

Leiding: Marieke van Vliete