WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KERKEN VAN KROMMENIE EN ASSENDELFT          Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier van harte welkom bij is. U kunt op de onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina


 

‘Op je bord.’ Een  creatief najaarsproject van de Nicolaaskerk.

  ‘Op je bord’ is het nieuwe najaarsproject van de Nicolaaskerk. We gaan aan het werk met een bord en verf om vorm te geven aan een heel speciaal gegeven. Waarschijnlijk weet u dat onze berijmde psalmen, zoals wij ze vandaag de dag zingen, geschreven zijn op melodieën die bekend waren in die tijd van de Reformatie, de zestiende en begin zeventiende eeuw. Het waren melodieën die ook wel in kroegen werden gezongen en goed in het gehoor lagen. Zo werden de psalmen al snel teksten die makkelijk gezongen konden worden.

 In onze tijd heb je ook van die geheide wijsjes waar menig lied op is gezet, zoals ‘Oranje boven” en “Zeg Roodkapje waar ga je henen?”  en “I am sailing”. Ze liggen gemakkelijk in het gehoor, iedereen kent ze en kan ze meezingen. Ook sommige kerkliederen van nu hebben als melodie de wijs van het lied “Morning has broken” uit de jaren 70. Niets nieuws onder de zon. Liederen nu én psalmen toen op bekende melodieën.

Maar we kunnen nóg verder terug en om dat te zien zou u er eigenlijk een Bijbel bij moeten pakken en het boek Psalmen eens opslaan. Bij een aantal psalmen staat ‘Op de wijs van” en dan volgt een titel. Niet bij alle psalmen, maar wel bij een groot aantal. Die titels verwijzen naar melodieën van liedjes die in de Oudheid bekend waren, om de oorspronkelijke teksten van de psalmen in het Hebreeuws te zingen of reciteren.  

Hoe die wijsjes klonken of hoe de teksten waren, daar hebben we geen idee van. De melodieën zouden moeten worden overgeleverd met een notenschrift en dat bestond nog niet. De teksten van de liedjes zijn niet bewaard gebleven. Dus er ligt een groot terrein braak van onze Bijbelse traditie waar we geen idee van hebben. En…waar dus ruimte is voor een eigen invulling.  We gaan met dit bordenproject niet terugkijken en ons afvragen hoe het misschien was, maar we gaan juist vooruit en vorm geven aan hoe wij vinden dat het is.

Eerst de titels van de liedjes uit de Oudheid die je in de Bijbel bij de verschillende psalmen vindt op een rij. Ik heb de Groot Nieuws Bijbel genomen

1.  De hinde van de dageraad

2. De lelies 

3.  De dood van de zoon

4. De meisjes

5. Machalat

6. De stille duif uit de verte

7. Jaag mij niet de dood in

8. De lelies zijn er getuige van

9. Het lied van Jedutun

10. Het lied uit Gat

Een aantal titels komt vaker voor bij verschillende psalmen. Wat ze overeenkomstig hebben, is de wat ‘tegeltjeswijsheid-achtige titel” en het feit dat het vrij beeldende beschrijvingen zijn. Zo ontstond het idee om deze titels te gebruiken om borden te beschilderen, met tekeningen, symbolen, teksten, wat de titels maar oproepen. Mocht u de bewuste psalm die bij de wijs staat ook willen laten meespreken in uw bord, dan mag dat natuurlijk ook. We zien er naar uit om met u aan het werk te gaan. Daarmee vullen we een niche die de kerkelijke traditie heeft laten vallen en we geven daar vorm aan en al werkend ontmoeten we elkaar op een andere maar zeker vruchtbare manier. Het zou leuk zijn als we de borden kunnen presenteren op de Kerstmarkt dit jaar, zondagmiddag 16 december 2018 in de Nicolaaskerk.

Er is gelegenheid tot borden schilderen op 9 oktober, 23 oktober en 13 november om 14.30 uur in de Nicolaaskerk. U bent van harte welkom. Wilt u aan mij laten weten dat we u mogen verwachten predikant@pknkrommenie.nl, of 6214328?

Mochten één of meerdere titels van de liedjes uit de Oudheid eerder schrijflust dan schilderlust oproepen, dan mag dat natuurlijk ook. Een gedicht, lied (op bestaande of nieuwe melodie), verhaal, film of fotoserie zijn ook allemaal welkom en kunnen ook op de Kerstmarkt (en op de website en misschien in de kerkdienst) een plaats krijgen.

Ds. Neeltje ReijndersHoe Paulus zijn boodschap overbrengt
In de zondagse Eucharistieviering is de tweede lezing vaak afkomstig uit de geschriften van de apostel Paulus.
Veel mensen vinden deze brieven niet zo gemakkelijk te begrijpen. Ze worden al iets toegankelijker als je je verder verdiept in de persoon van Paulus. Wat motiveerde hem, vanuit zijn ervaring van God? We weten hoe Paulus, een farizees Schriftgeleerde en tentenmaker, na zijn roeping een rondtrekkend bestaan ging leiden en zijn geloof in Jezus verkondigde aan andere Joden en niet-joden. Hij stichtte gemeenten en onderhield daarmee contacten door middel van zijn brieven. Ook onderhield hij contacten met Petrus en de andere leerlingen.
Op deze avond vertelt Ignas Tilma over de manier waarop Paulus zijn verhaal communiceerde. Welke argumenten en 'trucs' gebruikt hij om zijn publiek te overtuigen? Ignas Tilma, priester in de Wieringermeer, is afgestudeerd aan de Tilburg School of Theology met de scriptie over Paulus, met als titel 'Opbouwend communiceren'. Om u mee te kunnen nemen in de tekst van Paulus wordt u verzocht uw Bijbel mee te nemen,

Datum: 15 oktober Tijd: 20.00 uur Dag: Maandag Plaats: Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft
Begeleiding: I. W. Tilma pr.

Joodse feestdagen: de maand tisjri
De maand tisjri (september en oktober) is de belangrijkste tijd van het Joodse jaar.
Het is de maand van de Hoge Feestdagen Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag, en van het Loofhuttenfeest, het Slotfeest en Vreugde der Wet. Een intense periode dus, waarin vreugde en inkeer elkaar afwisselen. Een periode ook die de Joden van nu verbindt met een lang verleden. Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest worden al genoemd in de Bijbel.
Tineke de Lange, beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom en docente Judaïca aan het Bonifatiusinstituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam vertelt meer over de achtergrond en betekenis van deze feesten met beelden en als het lukt muziek.

Datum: 25 oktober 2018 Tijd: 20.00 uur Dag: Donderdag Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie
Begeleiding: Tineke de Lange

Woensdag 7 november Avond verschillen en overeenkomsten protestants en katholiek, Nicolaaskerk, Krommenie om 20.00 uur

Bijgaande cartoon, waarop te zien is dat de paus helpt de stellingen van Luther aan de slotkapel in Wittenberg te spijkeren, vond ik bij een artikel over de paus waarin werd gesteld dat hij ook sympathie heeft voor de protestanten. Dat vind ik een uitstekend uitgangspunt! Hier in Krommenie hebben de verschillende kerken ook veel sympathie voor elkaar en de samenwerking is uitermate plezierig. Misschien dat de harmonie in de cartoon me daarom zo trof. Vorig seizoen werd er een avond belegd over de verschillen tussen protestants en katholiek en dat bleek een dermate verhelderende bijeenkomst te zijn, dat er gevraagd werd om nog zo’n avond. In die wens kan worden voorzien, vandaar dat er op woensdag 7 november om 20.00 uur in de Nicolaaskerk een vervolg wordt gegeven aan de opzet van vorig jaar. De avond wordt natuurlijk geen herhaling van die van 2017, want er zullen weer andere onderwerpen aan de orde komen.  Namens mijn katholieke collega Matthé Bruijns van harte welkom.  Ds. Neeltje ReijndersDromen in de Bijbel
Er worden heel wat dromen gedroomd in de H,Schrift. Maar wat betekenen ze? Bekend zijn bijvoorbeeld de dromen van Jozef, de zoon van Jacob. Ze brachten hem op de meest onverwachtse plaatsen: in de put, in de gevangenis, maar ook aan het hof als onderkoning.
De dromen hebben uiteindelijk de redding betekend voor Jacobs zonen in hongersnood. Tijdens deze bijbelavond zal Bart Koet ingaan op de dromen in de Bijbel in het algemeen. Daarna neemt hij ons mee in de droom van aartsvader Jacob in Bethel( Genesis 28), en vervolgens wordt de droom van Salomo ( Koningen 3) uit de doeken gedaan. Het is leuk als u uw Bijbel meebrengt.
Koet woont in Utrecht en is diaken van ons bisdom en hoogleraar Nieuwe Testament en Vroegchristelijke Geschriften aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Iedereen is van harte welkom bij deze presentatie.

Datum: 9 november Dag: Vrijdag Tijd: 20.00 uur Plaats: Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft
Begeleiding: prof. dr. B. J. Koet

Zin in Film
Dit seizoen hebben we zes mooie films voor u uitgekozen voor ons project ‘Zin in Film’.
Een aantal verhalen met inspirerende en ontroerende fragmenten. De films worden onder het genot van een drankje nabesproken.
Dit is niet verplicht, maar het is natuurlijk altijd interessant om je wat meer te verdiepen in het verhaal van de film.
Op de filmavonden wordt door de begeleiders vaak ook extra informatie gegeven over de inhoud. Dingen die je in eerste instantie misschien niet uit het verhaal zou halen, maar die je toch een dieper inzicht kunnen geven in de motivaties van de regisseur. Wanneer u meer informatie over een film wilt hebben kunt u dat per e-mail opvragen of let op de mededelingen in de parochiebladen.

Datum:Vrijdag 17 november 2018 om 20.00 uur Plaats: Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 in Krommenie  
Nabespreking: Matthé Bruijns


Messias: droom, werkelijkheid?
Wij noemen ons Christenen, maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe kijken we tegen de Messias aan? In dit leerhuis ontmoeten we een aantal beelden en bewoordingen van de Messias en Christus uit de schriften. Het zal blijken dat de verwoestingen van de tempels hierin een bepalende rol hebben gespeeld. Tot slot komen nog enkele vragen uit de Talmoed aan de orde: Komt de Messias (nog)? Of is hij al geweest? En hoe merken we dat dan? U bent welkom op een interactieve avond onder begeleiding van Kok Klever
Datum: 22 november 2018 Tijd: 20.00 uur Dag: Donderdag Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie 
Leiding: Kok Klever