De kerken van Krommenie en Assendelft
heten u van harte welkom 
en wensen u gezegende Paasdagen 

 Witte Donderdag 18 april

19.30 uur Eucharistieveiring mmv het Caeciliakoor in de H. Odulphuskerk te Assendelft. Na afloop biechtgelegenheid
19.30 uur Eucharistieviering in de Petruskerk met koor Marbosko met collecte in natura voor de voedselbank
19.30 uur Viering van het Heilig Avondmaal in het kerkje te Krommeniedijk met soliste Ella Brandenburg en organist Joop van Waarden. Voorganger ds. N. Reijnders
20.00 uur Eucharistieviering in de Oud Katholieke Nicolaaskerk


Goede Vrijdag 19 april

15.00 uur Meditatie bij de kruisweg in de Petruskerk
15.00 uur Kruisweg in de H. Odulphuskerk mmv het Caeciliakoor
19.00 uur Lijdensmeditatie met gedichten van de Armeense
Hayarpi Tamrazyan in de Doopsgezinde Vermaning

19.30 uur Dienst in de Leliekerk onder leiding van ds. Jelle Knol
19.30 uur Dienst rond het Stabat Mater van Pergolesi in het kerkje in Krommeniedijk
19.30 uur
Goede Vrijdagplechtigheden met kruishulde m.m.v. Rotsvast 
20.00 uur Liturgie met kruisverering in de Oud Katholieke Nicolaaskerk


Paaszaterdag 20 april

19.00 uur Paaswake in de H. Odulphuskerk mmv het Da Capo koor
21.00 uur Paaswake met Eucharistieviering, zegening van de Paaskaars en lichtprocessie in de Oud Katholieke Nicolaaskerk
21.00 uur Paaswake met Eucharistieviering met koor Rotsvast in de Petruskerk met pastores G. Noom en M. Bruijns
21.30 uur Dienst rond de overwinning van het Paaslicht in het kerkje te Krommeniedijk met soliste Ella Brandenburg en organist Joop van Waarden.


Eerste Paasdag Zondag 21 april

08.30 uur Paasontbijt in de protestantse Nicolaaskerk
09.30 uur F
eestelijke Paasdienst o.l.v. ds. Jelle Knol met Toneelstuk door de kinderen met het koortje en koperblazers
10.00 uur Paasviering met kinderwoorddienst en koor St. Caecilia in de Petruskerk. Voorganger pastor M. Bruijns
10.00 uur Paasdienst in de protestantse Nicolaaskerk. Voorganger ds. N. Reijnders
10.00 uur Hoogfeest van Pasen in de H. Odulphuskerk mmv het Caeciliakoor

 

Tweede Paasdag Maandag 22 april 

10 uur Eucharistieviering in de Oud Katholieke Nicolaaskerk

 

Voor adresgegevens klik hier