AGENDA                                     Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier van harte welkom bij is. U kunt op de onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina. 

 

OVER HÄNDEL' S MESSIAH
Zoals de Bachs Mattheus Passion bij de week voor Pasen hoort, zo hoort Messiah van Händel een beetje bij advent en kerstmis. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Messiah gaat niet alleen over de verwachting en de geboorte van de Messias, maar ook over zijn leven, dood en opstanding, over de uitstorting van de Geest en de wederkomst. Messiah is een oratorium, een bijbels zangstuk dat wil onderwijzen. Het is geschreven in een tijd dat de wetenschap nogal wat vraagtekens begon te stellen bij de bijbel. Degene die de teksten voor de Messiah schreef, bij elkaar sprokkelde –Charles Jennens - wilde aantonen dat Jezus de Messias was. Consequent laat hij teksten uit het zogenoemde Oude Testament vooruitwijzen naar Jezus. Inmiddels wordt daar door velen anders tegenaan gekeken: het Oude Testament voorspelt Jezus niet, maar achteraf hebben de evangelisten in Jezus de teksten uit het Oude Testament in vervulling zien gaan. Messiah bestaat voor een groot deel uit prachtige citaten uit het eerste en tweede testament. Händel heeft ze ook prachtig op muziek gezet. Na een inleiding op Messiah gaan we de teksten lezen en, uiteraard, delen van Messiah beluisteren.  Donderdagavond 8 december om 20 uur bij de Protestantse Gemeente Assendelft.
 Openstelling voor de Kerstmarkt  zondag 11 december in de Nicolaaskerk 
Op zondag 11 december doet de Nicolaaskerk,  Kerkplein 1 Krommenie, ook weer mee met de Kerstmarkt, in samenwerking met de Werkgroep Krommenie. In de kerk is er levende muziek te beluisteren, zijn de Santons te bewonderen en kunnen mensen nog een Santon kleien. Voor meer informatie over het Santonsproject van de Nicolaaskerk, zie www.pknkrommenie.nl.  Het belooft een heel plezierige middag te worden. De Nicolaaskerk is open voor de deelname aan de Kerstmarkt vanaf 13.00 uur. 

Over het afbeelden van God 
Volgens de tien geboden mag God niet worden afgebeeld. Toch doet de kerk dit al eeuwen. Hoe kan het goddelijke worden afgebeeld? Johannes van Riessen zal ingaan op dit onderwerp a.d.h.v. afbeeldingen. U bent welkom op dinsdagavond 13 december in de Oud Katholieke Kerk aan de Noorderhoofdstraat. De aanvang is om 20 uur, vooraf is er om 19.30 uur een vespersviering. 
 
Solidaridadsmaaltijd op donderdag 15 december 
Net als in voorgaande jaren houden we in samenwerking met de kerken in Krommenie weer een informatieavond over deze actie waarbij we samen zingen, bidden, eten en gezellig samen zijn. Voor het onderdeel eten zorgen we zelf, het recept is Pot-Luck. Ieder neemt iets mee voor twee of drie personen en we delen de “opbrengst” eerlijk. En ziet u echt geen kans een bijdrage te leveren, ook dan bent u van harte welkom. Na afloop is er een inzameling voor Solidaridad.
Graag tot ziens op donderdag 15 december om 18 uur in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk.  Wel even aanmelden voor de indeling van tafels en de ruimte via petrusvis@planet.nl of bij eigen voorganger. Meer informatie vindt u hier


Kerstsamenzang zondagavond 18 december
19.30 in de Petruskerk. Lees verder
 

B
ekijk hier de kerstvieringen en Kerstactiviteiten van al onze kerken 

Zin in film 
Op dinsdag 17 januari is er om 20 uur een filmavond in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk. Gegevens over de film worden in de weken daarvoor bij de parochie bekendgemaakt. 

Kunst op de weg naar Santiago de Compostella 
Wat bezielde middeleeuwse pelgrims om op weg te gaan naar Santiago? Waarom in gevaarlijke donkere tijden half Europa doorlopen naar dit ‘Veld van de sterren’.
Hun stemmen klinken niet meer, maar hun tekens zijn er nog wel. Gehakt in steen. Fabeldieren, menselijke figuren in anti naturalistische houdingen en fantas-tische monsters bevolken muren zuilen en kapitelen van middeleeuwse abdijen kloosterhoven en kerken. Zij richten de blik op fraaie hoogten en grove diepten. Op de lichtzijde en de schaduwzijde van het menselijk bestaan.
De ontwerpers en uitvoerende kunstenaars hebben vanuit een krachtig geestelijk leven en een onuitputtelijke decoratieve fantasie een grandi-oze reeks uit de ruige steen gehouwen kunstwerken gecreëerd die beho-ren tot de meest waardevolle bezittingen van de mensheid. Onderweg naar Santiago tref je ze aan.
De pelgrimstocht naar Santiago voert langs hoogtepunten van romaanse kunst rond de vier pelgrimswegen in Frankrijk en Spanje.

Wij bezoeken onder andere: St. Michel de Cuxa; Prieuré de Serra bonne; San Juan de la Peña; Peñalba de Santiago; St. Benoît-sur-Loire; Fonte-nay; Vézelay, Autun; Anzy le Duc; Montceaux l'Etoile, Conques en Moissac. De begeleiding is in handen van Cees Tromp. Wees welkom op de vrijdagen 27 januari en 3 februari in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk. Aanvang om 20 uur. 

Kerkmuziek 
Leo van Herk schrijft al enkele jaren artikelen over religieuze muziek in parochieblad De Rots. Muziek die gecomponeerd is voor de eredienst, maar vaker te horen is in de concertzaal. Beroemde voorbeelden zijn er genoeg: wat te denken van het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart of de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach. Ook minder bekende muziek wordt in deze artikelen besproken. Tijdens deze avond vertelt Leo over een aantal composities en laat mu-ziekfragmenten horen.
Datum: zaterdag 25 februari 2017   Tijd:20.00 tot 22.00 uur
Plaats:Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 in Krommenie

Leiding: Leo van Herke

De Barmhartige Vader in Lucas 15 
Een van de thema’s, die Paus Franciscus bij-zonder aan het hart gaan is de Barmhartig-heid. Daarom deze uitnodiging om ons daar intensief mee bezig te houden. De overbe-kende parabel van de “Verloren Zoon”, of beter gezegd: “De Barmhartige Vader en de twee verloren Zoons”, is zo rijk, dat we er een hele dag aan zouden kunnen besteden. We willen proberen in het verhaal te kruipen en het helemaal mee te beleven. De power point presentatie duurt één uur. Deze kan halverwege door een korte pauze onderbroken worden.
Evenals in het boek van Henry Nouwen ‘Eindelijk Thuis’, identificeren we ons met de drie hoofdfiguren in de parabel: de jongste verloren zoon, de oudste brave zoon en de barmhartige Vader, Moeder.
Helemaal vertaald naar deze tijd en onze eigen levenssituatie.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,
Kees Maas Societas Verbi Divini ( Gezelschap van het Goddelijk woord)
Datum: vrijdag 10 maart 2017  Tijd: 20.00 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie
Leiding: Kees Maas


Gezinsleven en autisme 
Hoe is het als je gezin met autisme te maken krijgt. Of als een kind moeilijk lerend is, of juist hoogbe-gaafd? Komen bepaalde stoornissen vaak voor? Hoe herken je het? Welke zorg vragen kinderen met autisme van hun ou-ders en omgeving?
Hoe kunnen school, sportclub, kinderkatechese daarop inspelen? Welke mogelijkheden zijn er om tot meer begrip te komen van elkaar? Op welke mogelijkheden van overheidswege kan men een beroep doen?
Marieke van Vliet spreekt vanuit haar eigen gezinssituatie, maar ook als directeur van de Stichting 'Geef mij de kans' in Assendelft.
Deze door het Ministerie van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport erkende instantie zet zich in voor ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met een handicap die het leren en de sociale omgang bemoeilijkt, in meer of mindere mate.
Datum: vrijdag 7 april 2017 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie

Leiding: Marieke van Vliete