WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KERKEN VAN KROMMENIE EN ASSENDELFT          Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier van harte welkom bij is. U kunt op de onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S VAN DE OECUMENISCHE DIENST VAN 10 SEPTEMBER


Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina. 

Met Gilgamesj op weg
Lang geleden, millennia vóór onze jaartelling, werd het verhaal verteld van Gilgamesj,  koning van de Sumeriërs, heerser in Mesopotamië. Het is een spannend verhaal waarin de held vele avonturen beleeft. Goed en kwaad, strubbelingen met de Goden, heldenmoed, vriendschap, liefde en dood en het verlangen naar onsterfelijkheid: alle menselijke oer-ervaringen komen aan bod. Er wordt gesproken ‘de vloed’, waarbij een vergelijking met de Zondvloed zich aandient. Ook de Ark wordt beschreven. Zo zijn er meer parallellen met het Oude Testament aan te wijzen.
Nog steeds kan Gilgamesj gelden als gids op ons pad. We kunnen hem moeiteloos volgen op zijn zoektocht naar de zin van het leven, waar hij na de dood van zijn vriend niet meer zo zeker van is. Wat is het geheim van het bestaan?  Onze inleider deze avond is ds. B. Dicou.  Dinsdag 12 september 20.00 uur in de Vermaning te Krommenie. 

 

Schrijf je Levensboek
We doen het allemaal: terugdenken aan gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden. We genieten na van mooie momenten en proberen de minder positieve ervaringen een plek te geven. Omkijken naar het verleden is een natuurlijke en gezonde bezigheid. Hoe ouder je wordt, hoe rijker de bron van herinneringen waaruit je kunt putten. Herinneringen en levensverhalen verbinden mensen met elkaar en helpen om zin te geven aan het leven. Eén van de mogelijkheden om herinneringen levendig te houden, is het maken van een levensboek, waarin persoonlijke verhalen en herinneringen van vroeger worden vastgelegd. 
Wat is een levensboek? Een levensboek is een boek met het verhaal over iemands leven. Dit verhaal krijgt vorm door terug te kijken op speciale, ontroerende, lieve of leuke gebeurtenissen uit uw leven. Gebeurtenissen uit de kindertijd, de schooltijd, de volwassenperiode en de periode van het ouder worden. In het levensboek kunnen korte teksten komen, foto’s of andere afbeeldingen welke voor u betekenis hebben. Het levensboek wordt van u persoonlijk en is uw eigendom. U beslist zelf wat in het levensboek komt, waar u het wilt bewaren en aan wie u het laat zien. 
Waarom een levensboek? Omdat iedereen uniek is en een eigen verhaal te vertellen heeft. Om een verhaal door te geven aan familie, aan anderen die nauw bij u betrokken zijn. Samen herinneringen ophalen geeft al snel een gevoel van saamhorigheid en verbinding. Om met een tastbaar boek waardevolle herinneringen, anekdotes op te halen. Als geschenk aan u zelf dat uw verhaal de moeite waard is om verteld te worden en vast te leggen in een eigen boek.
 Hoe maken we een levensboek? We gaan aan in gesprek in een groep met maximaal vijf deelnemers (en eventuele naaste/begeleider).
Er zijn vijf bijeenkomsten van anderhalf uur. Aan de orde komen: kennismakingsbijeenkomst, kindertijd/jeugd, volwassen jong (20-40jr), volwassen middelbaar (40-65jr), ouderdom (65+) en een afsluiting.   
In iedere bijeenkomst vertellen de deelnemers hun verhaal over de periode van hun leven die aan de orde is. Van tevoren wordt hen gevraagd om materiaal mee te nemen: foto’s, voorwerpen.
De begeleider maakt aantekeningen aan de hand waarvan uiteindelijk het levensboek geschreven wordt.  Foto’s en voorwerpen krijgen uiteraard ook een plaats in het levensboek. Nog mooier is het als de begeleider (v/m) het boek schrijft.
Het is bestemd voor iedereen die het waardevol vindt om naar zijn/haar leven te kijken. Met name voor de wat oudere gemeenteleden (60+). Zeker ook voor mensen van wie het geheugen hen in de steek laat en hun naasten.
Plaats: Hervormde Kerk Assendelft, Dorpsstraat 364.
Op de volgende donderdagmiddagen van 15.30 -16.00 uur: 28 september, 19 oktober, 2 november,  16 november, 30 november, 14 december.  Opgeven kan bij Bart Vijfvinkel, 075 6845338 of 06 19685110, bart.vijfvinkel@live.nl


Gezinsleven en autisme
Hoe is het als je gezin met autisme te maken krijgt. Of als een kind moeilijk lerend is, of juist hoogbegaafd? Komen bepaalde stoornissen vaak voor? Hoe herken je het? Welke zorg vragen kinderen met autisme van hun ouders en omgeving?
Hoe kunnen school, sportclub, kinderkatechese daarop inspelen? Welke mogelijkheden zijn er om tot meer begrip te komen van elkaar? Op welke mogelijkheden van overheidswege kan men een beroep doen?
Marieke van Vliet spreekt vanuit haar eigen gezinssituatie, maar ook als directeur van de Stichting 'Geef mij de kans' in Assendelft.
Deze door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instantie zet zich in voor ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met een handicap die het leren en de sociale omgang bemoeilijkt, in meer of mindere mate.
Datum: Vrijdag 13 oktober 2017  Tijd: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk,  Snuiverstraat 2, Krommenie


De passie van Paulus!
Inspirerend, origineel en aanstekelijk, zo kan de oorspronkelijke bezieling van Paulus ons aanspreken.
Deze avond, onder leiding van geestelijk verzorger Kok Klever,  vergeten we alle ingewikkelde gedachtenspinsels die over Paulus zijn gemaakt. En ook zijn paard, waar hij zo vaak op afgebeeld wordt. Alsmede het later geschreven boek Handelingen der Apostelen.
We beperken ons tot de zeven authentieke brieven van Paulus. Daarin ontmoeten we een bevlogen man die aangeraakt werd door een mystieke ervaring die zijn hele leven op zijn kop heeft gezet: Een ontmoeting met de ‘gezalfde’, de Christus waarin God ons mensen nabij komt. En waarom die wel gekruisigd ‘moest’ worden. Hoe dit niets met vrouwonvriendelijkheid te maken heeft en alles met solidariteit. We vinden zijn voorkeur voor minder bedeelden, en hoe deze bezieling doorwerkt in het later geschreven Evangelie van Lucas. Zo krijgt u op deze éne avond zicht op de persoon van Paulus. En krijgt u een leeswijzer mee om voortaan de weg in de brieven van Paulus te vinden. Het is handig als u zelf een bijbel meeneemt. Datum: Donderdag 9 november 2017 Tijd: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, 
Snuiverstraat 2, Krommenie