AGENDA                                     Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier van harte welkom bij is. U kunt op de onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina. 

 
 

Hobbytentoonstelling in de Nicolaaskerk
De hobbytentoonstelling is op zaterdag 22 oktober, tussen 11.00 en 16.00 uur in de Nicolaaskerk, Kerkplein 1, te Krommenie, en op de vrijdag ervoor wordt de tentoonstelling opgebouwd en kunt u uw bijdrage komen brengen.  Op vrijdagmiddag 21 oktober wordt de tentoonstelling vanaf 14.00 opgebouwd en kunt u uw spullen brengen. Mocht u zelf niet in staat zijn om uw bijdrage te komen brengen dan kunnen we uw bijdrage bij u thuis ophalen. 
Terugdenkend aan de vorige keer waren er onder andere schilderijen, quilten, borduurwerk, glas in lood, modelhuizen, werken met papier, beeldhouwwerken etc. tentoon gesteld. Bij het hebben van een hobby kunt u ook denken aan fotograferen of het maken van muziek. U kunt tijdens de tentoonstelling bijvoorbeeld een tijdje op de piano spelen, of op de gitaar, of een ander instrument.

Santonsproject in protestantse Nicolaaskerk te Krommenie
Santons zijn kleine poppen van 'heiligen', gemaakt van klei, in de traditie zoals die in de Franse Provence nog voortleeft. Op woensdag 26 oktober houdt Ds. Reijnders om 14.30 uur in de Nicolaaskerk een korte inleiding over de Santons en aansluitend is het eerste ‘kleimoment’ waar u zelf aan de slag kunt. Vervolgens kunnen er op donderdag 10 november om 20.00 uur Santons worden gemaakt ook, in de kerk. En dan als laatste plenaire mogelijkheid is daar de Creamiddag, ook in de kerk, op woensdag 16 november om 14.00 uur. 

  
Zorg in Nederland, zorg in Zaandstad 
Het Interkerkelijk Diakonaal Beraad organiseert in samenwerking met de Gemeente Zaanstad en het sociaal wijkteam Krommenie een thema avond voor iedereen die met zorg te maken heeft: als zorgvrager, mantelzorger of in welke vorm dan ook.
Na een inleiding over de veranderingen in de zorg in Zaanstad gaan we met elkaar in gesprek vanuit onze persoonlijke ervaringen.
Graag opgave bij de voorzitter van het IDB, dhr. J. Seitner  jjhseitner01@hetnet.nl

Maar u bent ook zonder opgave van harte welkom.
Donderdag 27 oktober om 20 uur in de prot. Nicolaaskerk, hoek Heilige Weg/Noorderhoofdstraat.

Depressie: wat is het en hoe te reageren? 
Depressie komt veel voor. In Nederland heeft jaarlijks 800.000 mensen een depressie. Daarbij zijn er meer dan een miljoen mensen die anti- depressiva slikken. Ondanks dit hoge aantal rust er nog een taboe op het spreken over depressie. Ook is er nog veel on-wetendheid over wat een depressie nu precies is en hoe het komt.
Tijdens de lezing zal Nathalie inzicht geven in wat een depressie is, welke factoren betrokken zijn bij het ontstaan van een depressie en welke behandelingen er zijn. Ook zal aan de orde komen wat de gevolgen zijn en hoe herstel van een depressie plaatsvindt.
Zij zal ook wat vertellen over de activiteiten van de Depressie Vereni-ging.www.depressievereniging.nl
Nathalie Kelderman is directeur van de landelijke Depressie Vereniging en ervaringsdeskundige.

Er is ruimte met elkaar in gesprek te gaan na de presentatie. 
Wees welkom op vrijdagavond 28 oktober om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk.

Cylclus 'stof tot nadenken' over hospice en uitvaart
De Nicolaaskerk organiseert een drieluik over deze onderwerpen. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. 
De tweede bijeenkomst is woensdag 2 november. Ook dan zijn er twee bijeenkomsten zowel om 14.30 uur als 20.00 uur.
Op deze bijeenkomst zal de heer Rien Romeijn ingaan op praktische aspecten van de uitvaart, de keuze mogelijkheden, wat u vooraf al kunt regelen en waar uw nabestaanden moeten regelen. Mevrouw dominee Neeltje Reijnders zal een uitleg geven over het hoe en waarom van een kerkelijke uitvaart, met aandachtspunten voor mensen die willen weten hoe je een kerkelijke uitvaart persoonlijk vorm geeft. De laatste bijeenkomst zal een bezoek zijn aan een crematorium. Waar en wanneer is nu nog niet bekend, maar hierover wordt u tijdig op de hoogte gebracht.  U vindt de Nicolaaskerk aan het kerkplein 1 te Krommenie

 
Leesgroep in de ‘Bibliotheek’ van de Oud-katholieke kerk - Mintijteer
Kortgeleden is er een intrigerend boek verschenen met de raadselachtige titel “Mintijteer” (wat dit betekent zal ik nu nog niet verklappen..). “Het is een moeilijk te typeren autobiografisch boek over lijden en geloof” las ik ergens. Maar dan weet je echt nog niet wat dit voor boek is en waar het over gaat. Het is een hartstochtelijk geschreven boek. Geen zwelgen in sentimenten, maar een existentiële worsteling. Pakkend, het confronteert je met het (on)geloof en de vragen van de schrijfster. En dit nodigt uit tot nadenken over je eigen (on)geloof en vragen. Een intrigerend boek … iets om met elkaar te delen?!
Op dinsdag 8 november a.s. gaat een leesgroep van start waar dit boek samen gelezen zal worden; het plan is om elke 2e dinsdag van de maand om half acht bij elkaar te komen (m.u.v. december).  
Aanvang 19.30 uur in de Oud-katholieke kerk van de heilige Nicolaas, Noorderhoofdstraat 131
Ingang via de kerk (door de groene poort aan de rechterkant, doorlopen tot de kerkdeur)
of bellen aan de zijdeur (door de groene poort aan de rechterkant, eerste deur)


Wat te doen met het boek Openbaringen? 
Het boek Openbaringen is het laatste boek in onze bijbel. Het is moeilijk leesbaar en staat bekend om de verschrikkingen die er in worden beschreven. Met name over het ‘einde der tijden’, zoals men dat omstreeks het jaar 95 na Christus beleefde. 
Er wordt weinig in gelezen. Jammer, want het is een prachtig geloofsboek. Maar hoe kom je er doorheen?
Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie èn een handzame leeswijzer om dit boek open te slaan. En hoop en troost voor ons eigen geloof te vinden. Inleider is Kok Klever, geestelijk verzorger. Heeft u thuis zelf een bijbel, breng die dan mee!

U bent welkom op donderdag 10 november om 20 uur in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk.

Popdienst over het thema 'slow down'
Elk jaar is er op de derde zondag in november een Popdienst bij kaarslicht in de Grote kerk van Westzaan. Veel mensen zijn vervreemd van de kerkelijke muziek. In deze diensten staat muziek centraal die mensen kennen van de radio, maar waarvan het religieuze gehalte van de teksten hen keer op keer verrast. Dit jaar zal het een ‘van Bob (Dylan) tot (Douwe) Bob Singer Songwriter Popdienst zijn. Het thema is de titel van Eurovisie Songfestival liedje van Douwe Bob: Slow Down. Hoe kunnen we rust vinden in de hectiek van ons bestaan? De liederen in de dienst zullen worden vertolkt door leerlingen van muziekschool uit Westzaan Muziekfabriek van Dijk. Datum en tijd: zondag 13 november om 17.00 uur.
Kerk open om 16.00 uur. Meer informatie: cvisser1@live.nl; 06-49726636

Zin in film 
Op vrijdag 25 november is er om 20 uur een filmavond in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk. Gegevens over de film worden in de weken daarvoor bij de parochie bekendgemaakt. 

Solidaridadsmaaltijd 
Begin december is er een oecumenische Solidaridadsmaaltijd.  Iedereen neemt wat te eten mee, en er wordt informatie gegeven over het werk van Solidaridad in Latijns Amerika. Nadere gegevens volgen later.

Over het afbeelden van God 
Volgens de tien geboden mag God niet worden afgebeeld. Toch doet de kerk dit al eeuwen. Hoe kan het goddelijke worden afgebeeld? Johannes van Riessen zal ingaan op dit onderwerp a.d.h.v. afbeeldingen. U bent welkom op dinsdagavond 13 december in de Oud Katholieke Kerk aan de Noorderhoofdstraat. De aanvang is om 20 uur, vooraf is er om 19.30 uur een vespersviering. 

Zin in film 
Op dinsdag 17 januari is er om 20 uur een filmavond in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk. Gegevens over de film worden in de weken daarvoor bij de parochie bekendgemaakt. 

Kunst op de weg naar Santiago de Compostella 
Wat bezielde middeleeuwse pelgrims om op weg te gaan naar Santiago? Waarom in gevaarlijke donkere tijden half Europa doorlopen naar dit ‘Veld van de sterren’.
Hun stemmen klinken niet meer, maar hun tekens zijn er nog wel. Gehakt in steen. Fabeldieren, menselijke figuren in anti naturalistische houdingen en fantas-tische monsters bevolken muren zuilen en kapitelen van middeleeuwse abdijen kloosterhoven en kerken. Zij richten de blik op fraaie hoogten en grove diepten. Op de lichtzijde en de schaduwzijde van het menselijk bestaan.
De ontwerpers en uitvoerende kunstenaars hebben vanuit een krachtig geestelijk leven en een onuitputtelijke decoratieve fantasie een grandi-oze reeks uit de ruige steen gehouwen kunstwerken gecreëerd die beho-ren tot de meest waardevolle bezittingen van de mensheid. Onderweg naar Santiago tref je ze aan.
De pelgrimstocht naar Santiago voert langs hoogtepunten van romaanse kunst rond de vier pelgrimswegen in Frankrijk en Spanje.

Wij bezoeken onder andere: St. Michel de Cuxa; Prieuré de Serra bonne; San Juan de la Peña; Peñalba de Santiago; St. Benoît-sur-Loire; Fonte-nay; Vézelay, Autun; Anzy le Duc; Montceaux l'Etoile, Conques en Moissac. De begeleiding is in handen van Cees Tromp. Wees welkom op de vrijdagen 27 januari en 3 februari in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk. Aanvang om 20 uur. 

Kerkmuziek 
Leo van Herk schrijft al enkele jaren artikelen over religieuze muziek in parochieblad De Rots. Muziek die gecomponeerd is voor de eredienst, maar vaker te horen is in de concertzaal. Beroemde voorbeelden zijn er genoeg: wat te denken van het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart of de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach. Ook minder bekende muziek wordt in deze artikelen besproken. Tijdens deze avond vertelt Leo over een aantal composities en laat mu-ziekfragmenten horen.
Datum: zaterdag 25 februari 2017   Tijd:20.00 tot 22.00 uur
Plaats:Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 in Krommenie

Leiding: Leo van Herke

De Barmhartige Vader in Lucas 15 
Een van de thema’s, die Paus Franciscus bij-zonder aan het hart gaan is de Barmhartig-heid. Daarom deze uitnodiging om ons daar intensief mee bezig te houden. De overbe-kende parabel van de “Verloren Zoon”, of beter gezegd: “De Barmhartige Vader en de twee verloren Zoons”, is zo rijk, dat we er een hele dag aan zouden kunnen besteden. We willen proberen in het verhaal te kruipen en het helemaal mee te beleven. De power point presentatie duurt één uur. Deze kan halverwege door een korte pauze onderbroken worden.
Evenals in het boek van Henry Nouwen ‘Eindelijk Thuis’, identificeren we ons met de drie hoofdfiguren in de parabel: de jongste verloren zoon, de oudste brave zoon en de barmhartige Vader, Moeder.
Helemaal vertaald naar deze tijd en onze eigen levenssituatie.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,
Kees Maas Societas Verbi Divini ( Gezelschap van het Goddelijk woord)
Datum: vrijdag 10 maart 2017  Tijd: 20.00 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie
Leiding: Kees Maas


Gezinsleven en autisme 
Hoe is het als je gezin met autisme te maken krijgt. Of als een kind moeilijk lerend is, of juist hoogbe-gaafd? Komen bepaalde stoornissen vaak voor? Hoe herken je het? Welke zorg vragen kinderen met autisme van hun ou-ders en omgeving?
Hoe kunnen school, sportclub, kinderkatechese daarop inspelen? Welke mogelijkheden zijn er om tot meer begrip te komen van elkaar? Op welke mogelijkheden van overheidswege kan men een beroep doen?
Marieke van Vliet spreekt vanuit haar eigen gezinssituatie, maar ook als directeur van de Stichting 'Geef mij de kans' in Assendelft.
Deze door het Ministerie van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport erkende instantie zet zich in voor ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met een handicap die het leren en de sociale omgang bemoeilijkt, in meer of mindere mate.
Datum: vrijdag 7 april 2017 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie

Leiding: Marieke van Vliete