WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KERKEN VAN KROMMENIE EN ASSENDELFT          Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier van harte welkom bij is. U kunt op de onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina.

 

Oecumenische Vespers in de week van de Eenheid
U bent woensdag 24 mei om 19 uur welkom in de Oud Katholieke Kerk aan de Noorderhoofdstraat. 

De Barmhartige Vader: Lezing op 16 februari

Een van de thema’s, die Paus Franciscus bijzonder aan het hart gaan is de Barmhartigheid. Daarom deze uitnodiging om ons daar intensief mee bezig te houden. De overbekende parabel van de ‘Verloren Zoon’, of beter gezegd: ‘De Barmhartige Vader en de twee verloren Zoons’, is zo rijk, dat we er een hele dag aan zouden kunnen besteden. We willen proberen in het verhaal te kruipen en het helemaal mee te beleven.
De power point presentatie duurt één uur. Deze kan halverwege door een korte pauze onderbroken worden.
Evenals in het boek van Henry Nouwen ‘Eindelijk Thuis’, identificeren we ons met de drie hoofdfiguren in de parabel: de jongste verloren zoon, de oudste brave zoon en de barmhartige Vader, Moeder. Helemaal vertaald naar deze tijd en onze eigen levenssituatie.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,
Kees Maas Societas Verbi Divini
Tijd: 20.00 uur Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie   Leiding: Kees Maas

 

Laudato Si! - Geprezen zijt Gij!  Lezing op donderdag 22 februari

In mei 2015 verscheen de encycliek Laudato Si! van paus Franciscus. Een encycliek is een geschrift van de paus, dat altijd genoemd wordt naar de eerste woorden. In dit geval Laudato Si - Geprezen zijt Gij! Het zijn ook de eerste woorden van het beroemde zonnelied van Sint Franciscus. Dat lied is een loflied op de schepping en op God, haar Schepper. Paus Franciscus publiceerde deze milieu-encycliek tijdens de aanloop naar de grote klimaattop, die in december 2015 in Parijs eindigde.
Het is de eerste keer dat een paus een zo belangrijke en uitgebreide tekst over de zorg voor de schepping schreef. Van vele kanten - politici en milieuactivisten, gelovigen en ongelovigen, denkers en doeners - werd de encycliek geprezen als een waardevolle en zelfs noodzakelijke bijdrage aan de bewustwording van de noodzaak tot een ecologische bekering d.w.z. een bekering om als mensen meer rekening te gaan houden met de omgeving waarin wij leven (lucht, aarde, water, planten en dieren).
Uitdrukkelijk wil de paus in deze encycliek spreken tot "alle mensen van goede wil" en niet slechts tot christenen of katholieken. Tegelijkertijd doet hij dit vanuit de christelijke traditie, die er door sommigen juist van wordt beschuldigd aan de wortel van de milieuvervuiling te staan. Staat er immers niet in het scheppings- verhaal dat de mens de aarde zal onderwerpen en over haar moet heersen? Dat verstaan jullie verkeerd! schrijft de paus. Het gaat niet over beheersen maar over beheren! En dat is heel wat anders!  
Paus Franciscus durft zijn nek uit te steken. Als je nadenkt over de aantasting van ons leefmilieu denk je ook na over de grote tegenstellingen tussen rijk en arm op onze aarde. Luister toch naar de schreeuw van de armen! roept hij ons toe. De paus laat hiermee zien dat hij een echte volgeling is van de heilige Franciscus, die zowel de patroon van de armen als van de milieubeschermers is.
Kortom, genoeg reden om aandacht te besteden aan deze encycliek die iedereen, die bezorgd is over het behoud van onze aarde kan inspireren.
Datum: Donderdag 22 februari 2018  Tijd: 20.00 uur  Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie
Leiding: Ko Schuurmans