WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KERKEN VAN KROMMENIE EN ASSENDELFT          Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier van harte welkom bij is. U kunt op de onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina


Hoe Paulus zijn boodschap overbrengt
In de zondagse Eucharistieviering is de tweede lezing vaak afkomstig uit de geschriften van de apostel Paulus.
Veel mensen vinden deze brieven niet zo gemakkelijk te begrijpen. Ze worden al iets toegankelijker als je je verder verdiept in de persoon van Paulus. Wat motiveerde hem, vanuit zijn ervaring van God? We weten hoe Paulus, een farizees Schriftgeleerde en tentenmaker, na zijn roeping een rondtrekkend bestaan ging leiden en zijn geloof in Jezus verkondigde aan andere Joden en niet-joden. Hij stichtte gemeenten en onderhield daarmee contacten door middel van zijn brieven. Ook onderhield hij contacten met Petrus en de andere leerlingen.
Op deze avond vertelt Ignas Tilma over de manier waarop Paulus zijn verhaal communiceerde. Welke argumenten en 'trucs' gebruikt hij om zijn publiek te overtuigen? Ignas Tilma, priester in de Wieringermeer, is afgestudeerd aan de Tilburg School of Theology met de scriptie over Paulus, met als titel 'Opbouwend communiceren'. Om u mee te kunnen nemen in de tekst van Paulus wordt u verzocht uw Bijbel mee te nemen,

Datum: 15 oktober Tijd: 20.00 uur Dag: Maandag Plaats: Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft
Begeleiding: I. W. Tilma pr.

Joodse feestdagen: de maand tisjri
De maand tisjri (september en oktober) is de belangrijkste tijd van het Joodse jaar.
Het is de maand van de Hoge Feestdagen Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag, en van het Loofhuttenfeest, het Slotfeest en Vreugde der Wet. Een intense periode dus, waarin vreugde en inkeer elkaar afwisselen. Een periode ook die de Joden van nu verbindt met een lang verleden. Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest worden al genoemd in de Bijbel.
Tineke de Lange, beleidsmedewerker voor de Katholieke Raad voor het Jodendom en docente Judaïca aan het Bonifatiusinstituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam vertelt meer over de achtergrond en betekenis van deze feesten met beelden en als het lukt muziek.

Datum: 25 oktober 2018 Tijd: 20.00 uur Dag: Donderdag Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie
Begeleiding: Tineke de Lange

Dromen in de Bijbel
Er worden heel wat dromen gedroomd in de H,Schrift. Maar wat betekenen ze? Bekend zijn bijvoorbeeld de dromen van Jozef, de zoon van Jacob. Ze brachten hem op de meest onverwachtse plaatsen: in de put, in de gevangenis, maar ook aan het hof als onderkoning.
De dromen hebben uiteindelijk de redding betekend voor Jacobs zonen in hongersnood. Tijdens deze bijbelavond zal Bart Koet ingaan op de dromen in de Bijbel in het algemeen. Daarna neemt hij ons mee in de droom van aartsvader Jacob in Bethel( Genesis 28), en vervolgens wordt de droom van Salomo ( Koningen 3) uit de doeken gedaan. Het is leuk als u uw Bijbel meebrengt.
Koet woont in Utrecht en is diaken van ons bisdom en hoogleraar Nieuwe Testament en Vroegchristelijke Geschriften aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Iedereen is van harte welkom bij deze presentatie.

Datum: 9 november Dag: Vrijdag Tijd: 20.00 uur Plaats: Pastorie Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft
Begeleiding: prof. dr. B. J. Koet

Zin in Film
Dit seizoen hebben we zes mooie films voor u uitgekozen voor ons project ‘Zin in Film’.
Een aantal verhalen met inspirerende en ontroerende fragmenten. De films worden onder het genot van een drankje nabesproken.
Dit is niet verplicht, maar het is natuurlijk altijd interessant om je wat meer te verdiepen in het verhaal van de film.
Op de filmavonden wordt door de begeleiders vaak ook extra informatie gegeven over de inhoud. Dingen die je in eerste instantie misschien niet uit het verhaal zou halen, maar die je toch een dieper inzicht kunnen geven in de motivaties van de regisseur. Wanneer u meer informatie over een film wilt hebben kunt u dat per e-mail opvragen of let op de mededelingen in de parochiebladen.

Datum:Vrijdag 17 november 2018 om 20.00 uur Plaats: Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 in Krommenie  
Nabespreking: Matthé Bruijns


Messias: droom, werkelijkheid?
Wij noemen ons Christenen, maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe kijken we tegen de Messias aan? In dit leerhuis ontmoeten we een aantal beelden en bewoordingen van de Messias en Christus uit de schriften. Het zal blijken dat de verwoestingen van de tempels hierin een bepalende rol hebben gespeeld. Tot slot komen nog enkele vragen uit de Talmoed aan de orde: Komt de Messias (nog)? Of is hij al geweest? En hoe merken we dat dan? U bent welkom op een interactieve avond onder begeleiding van Kok Klever
Datum: 22 november 2018 Tijd: 20.00 uur Dag: Donderdag Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie 
Leiding: Kok Klever