WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KERKEN VAN KROMMENIE EN ASSENDELFT          Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier van harte welkom bij is. U kunt op de onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina.

Laudato Si! - Geprezen zijt Gij!  Lezing op donderdag 22 februari
In mei 2015 verscheen de encycliek Laudato Si! van paus Franciscus. Een encycliek is een geschrift van de paus, dat altijd genoemd wordt naar de eerste woorden. In dit geval Laudato Si - Geprezen zijt Gij! Het zijn ook de eerste woorden van het beroemde zonnelied van Sint Franciscus. Dat lied is een loflied op de schepping en op God, haar Schepper. Paus Franciscus publiceerde deze milieu-encycliek tijdens de aanloop naar de grote klimaattop, die in december 2015 in Parijs eindigde.
Het is de eerste keer dat een paus een zo belangrijke en uitgebreide tekst over de zorg voor de schepping schreef. Van vele kanten - politici en milieuactivisten, gelovigen en ongelovigen, denkers en doeners - werd de encycliek geprezen als een waardevolle en zelfs noodzakelijke bijdrage aan de bewustwording van de noodzaak tot een ecologische bekering d.w.z. een bekering om als mensen meer rekening te gaan houden met de omgeving waarin wij leven (lucht, aarde, water, planten en dieren).
Uitdrukkelijk wil de paus in deze encycliek spreken tot "alle mensen van goede wil" en niet slechts tot christenen of katholieken. Tegelijkertijd doet hij dit vanuit de christelijke traditie, die er door sommigen juist van wordt beschuldigd aan de wortel van de milieuvervuiling te staan. Staat er immers niet in het scheppings- verhaal dat de mens de aarde zal onderwerpen en over haar moet heersen? Dat verstaan jullie verkeerd! schrijft de paus. Het gaat niet over beheersen maar over beheren! En dat is heel wat anders!  
Paus Franciscus durft zijn nek uit te steken. Als je nadenkt over de aantasting van ons leefmilieu denk je ook na over de grote tegenstellingen tussen rijk en arm op onze aarde. Luister toch naar de schreeuw van de armen! roept hij ons toe. De paus laat hiermee zien dat hij een echte volgeling is van de heilige Franciscus, die zowel de patroon van de armen als van de milieubeschermers is.
Kortom, genoeg reden om aandacht te besteden aan deze encycliek die iedereen, die bezorgd is over het behoud van onze aarde kan inspireren.
Datum: Donderdag 22 februari 2018  Tijd: 20.00 uur  Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie
Leiding: Ko Schuurmans


Leesavond Krommeniedijk dinsdag 10 april Liberaal christendom
Ook dit jaar is er weer een leesavond voorzien in Krommendijk. De ervaring leert dat deze avonden in het kerkje in de vroege lente erg sfeervol (vanwege de ambiance) en inspirerend zijn (vanwege de stof en de uitwisseling tussen de deelnemers) en daarom komt er ook dit jaar een leesavond. Het boek dat we gaan bespreken draagt als titel Liberaal christendom en is geschreven door een aantal theologen die midden in de praktijk van de kerk staan. Hoofdauteur is dr. Rick Benjamins en mogelijk komt die naam u bekend voor. 
Dat kan kloppen, want enkele jaren geleden gaf dr. Benjamins een lezing over het Anatheïsme. Dit was een avond die door veel mensen (ook van buiten onze gemeente) bezocht werd en zeer werd gewaardeerd. Nu is er dit boek Liberaal christendom verschenen met als onderwerp de theologie die de seculiere wereld compleet serieus wil nemen en zich niet wil verschuilen in cultuurpessimisme en het afwijzen van deze maatschappij, om er als kerk beter uit naar voren te komen. Eerder wil men uitgaan van de vraag: wat kunnen kerk en theologie betekenen in deze tijd, voor mensen nu.
Maar wat moeten we ons voorstellen bij liberale theologie en wat betekent dat uitgangspunt voor de auteurs van het boek?  In het voorwoord wordt het als volgt geformuleerd: “(…) wat wij delen is een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van christendom, die zonder opdringerigheid het belang van het christelijk geloof wil uitspreken. Dat bedoelen wij met ‘liberaal’ en deze vorm van christendom doet zich op verschillende manieren en in verschillende kerken en stromingen voor.”
De verschillende auteurs behandelen in bijdragen van een bladzijde of tien de verschillende theologische vraagstukken over de Bijbel, de kerkdienst, de liturgie, over liefde en begrijpen. Zeer de moeite waard. We beginnen die avond om 20.00 uur.
Liberaal christendom. Ervaren, doen en denken. –Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter Slob (red) Uitgeverij Skandalon, ISBN 9789492183217
Ds. Neeltje Reijnders