WELKOM OP DE WEBSTITE VAN DE KERKEN VAN KROMMENIE EN ASSENDELFT          Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier van harte welkom bij is. U kunt op de onderstreepte onderwerpen doorklikken. 


Bekijk hier het fotoalbum van de oecumenische dienst op 22 januari in de Petruskerk


Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina. 

 
 
Kerkmuziek 
Leo van Herk schrijft al enkele jaren artikelen over religieuze muziek in parochieblad De Rots. Muziek die gecomponeerd is voor de eredienst, maar vaker te horen is in de concertzaal. Beroemde voorbeelden zijn er genoeg: wat te denken van het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart of de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach. Ook minder bekende muziek wordt in deze artikelen besproken. Tijdens deze avond vertelt Leo over een aantal composities en laat mu-ziekfragmenten horen.
Datum: zaterdag 25 februari 2017   Tijd:20.00 tot 22.00 uur
Plaats:Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 in Krommenie

Leiding: Leo van Herke

De Barmhartige Vader in Lucas 15 
Een van de thema’s, die Paus Franciscus bij-zonder aan het hart gaan is de Barmhartig-heid. Daarom deze uitnodiging om ons daar intensief mee bezig te houden. De overbe-kende parabel van de “Verloren Zoon”, of beter gezegd: “De Barmhartige Vader en de twee verloren Zoons”, is zo rijk, dat we er een hele dag aan zouden kunnen besteden. We willen proberen in het verhaal te kruipen en het helemaal mee te beleven. De power point presentatie duurt één uur. Deze kan halverwege door een korte pauze onderbroken worden.
Evenals in het boek van Henry Nouwen ‘Eindelijk Thuis’, identificeren we ons met de drie hoofdfiguren in de parabel: de jongste verloren zoon, de oudste brave zoon en de barmhartige Vader, Moeder.
Helemaal vertaald naar deze tijd en onze eigen levenssituatie.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,
Kees Maas Societas Verbi Divini ( Gezelschap van het Goddelijk woord)
Datum: vrijdag 10 maart 2017  Tijd: 20.00 uur
Plaats:Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie
Leiding: Kees Maas


Gezinsleven en autisme 
Hoe is het als je gezin met autisme te maken krijgt. Of als een kind moeilijk lerend is, of juist hoogbe-gaafd? Komen bepaalde stoornissen vaak voor? Hoe herken je het? Welke zorg vragen kinderen met autisme van hun ou-ders en omgeving?
Hoe kunnen school, sportclub, kinderkatechese daarop inspelen? Welke mogelijkheden zijn er om tot meer begrip te komen van elkaar? Op welke mogelijkheden van overheidswege kan men een beroep doen?
Marieke van Vliet spreekt vanuit haar eigen gezinssituatie, maar ook als directeur van de Stichting 'Geef mij de kans' in Assendelft.
Deze door het Ministerie van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport erkende instantie zet zich in voor ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met een handicap die het leren en de sociale omgang bemoeilijkt, in meer of mindere mate.
Datum: vrijdag 7 april 2017 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Snuiverstraat 2 Krommenie

Leiding: Marieke van Vliete