Informatie over de deelnemende kerken


RK parochie van de H.Odulphus te Assendelft
Adres: Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft. Tel: 075 687 12 06
Pastoor: F.J. Bunschoten

www.katholiekzaanstreekzuid.nl E-mail secretariaat: h.odulphusparochie@hetnet.nl  

RK St. Petrusparochie in Krommenie en Assendelft Noord
Adres: Snuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie Tel: 075 628 12 08
Pastor: M.L.C. Bruijns

www.st-petrusparochie.nl  E-mail: petrusvis@planet.nl  

Protestantse Gemeente Krommenie
Adres Nicolaaskerk: Kerkplein 1, 1561 DA Krommenie. Tel: 075 621 83 17
Predikant: Ds N. Reijnders

www.pknkrommenie.nl  E-mail: info@pknkrommenie.nl  
Tevens vinden activiteiten plaats in de Hervormde Kerk te Krommeniedijk
Adres Krommeniedijk 182, 1562 GT Krommenie. Zie
www.kerkvankrommeniedijk.nl

Protestantse Gemeente Assendelft
Adres: Dorpsstraat 364, 1566 BR Assendelft

Predikant: Ds. B. Vijfvinkel Tel: 06 19685110 
www.pgassendelft.nl 
 
Oud Katholiek Parochie van de H. Nicolaas en Maria Magdalena te Krommenie
Noorderhoofdstraat 131, 1561 AT Krommenie
Pastoor: M. Liebler. Tel: 0255-515260

www.krommenie.okkn.nl
 

Doopsgezinde Gemeente Krommenie
Noorderhoofdstraat 46, 1561 AV Krommenie
Voorganger: vacant

www.doopsgezindzaanstreek.nl   E-mail: infokrommenie@doopsgezindzaanstreek.nl


Nederlands Gereformeerde Kerk 'Leliekerk'
Lisdoddelaan 1,  Krommenie Tel: 075-6288900

Voorganger: ds. J. Knol  Tel. 075 615 4177

www.leliekerk.nl

Baptisten Gemeente Krommenie
Gebouw de Palmboom, Snuiverstraat 63B, 1561 HB Krommenie  
Tel: 075 621 00 73,  email: bestuur@baptisten-krommenie.nl  

www.baptisten-krommenie.nl

De kerken voelen zich verbonden met:
Wereldwinkel Krommenie
Zuiderhoofdstraat 5, 1561 AH Krommenie
Tel: 06-231.723.70

http://www.krommenie.wereldwinkel.nl/

Raad van Kerken in Nederland
http://www.raadvankerken.nl/