Kerkdiensten in de zorgcentra

 

In de Zorgcentra van Krommenie en Assendelft worden regelmatig kerkdiensten gehouden.
Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken en zijn steeds toegankelijk voor alle gezindten.
Ook buurtbewoners en anderen zijn van harte welkom.

 

Rosariumhorst: Elke derde vrijdag van de maand 15.30 uur

(De overige weken wordt de dienst door de Petruskerk verzorgd)

Organiserende kerken voor de vieringen in de Rosariumhorst:

 

21 december 2018 Prot. Gemeente Krommenie Kerstdienst
18 januari Oud Kath. Parochie
15 februari Baptisten Gemeente
15 maart Ned. Gereformeerde Kerk
19 april R.K. Parochie
17 mei Doopsgezinde Gemeente
21 juni Prot. Gemeente KPN
19 juli Oud Kath. Parochie
16 augustus Baptisten Gemeente
20 september R.K. Parochie
18 oktober Ned. Gereformeerde Kerk
15 november Doopsgezinde Gemeente
20 december Prot. Gemeente KPN Kerstdienst

 

Festina Lente

Eerste dinsdag van de maand viering van schrift en tafel verzorgd door de Protestantse Gemeente Assendelft
Tweede en vierde dinsdag van de maand eucharistieviering verzorgd door de St. Odulphusparochie.
Aanvang van de vieringen 14.30 uur