Kerkdiensten in de zorgcentra

 

In de Zorgcentra van Krommenie en Assendelft worden regelmatig kerkdiensten gehouden.
Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken en zijn steeds toegankelijk voor alle gezindten.
Ook buurtbewoners en anderen zijn van harte welkom.

Rosariumhorst: Elke derde vrijdag van de maand 15.30 uur

(De overige weken wordt de dienst door de Petruskerk verzorgd)

Organiserende kerken voor de vieringen in de Rosariumhorst in 2017: 
                                 

20 april RK Petrus parochie

18 mei Ned. Ger. kerk

15 juni Oud Kath. parochie

20 juli Doopsgezinde Gemeente

17 augustus  RK Petrus parochie  (RK dienst)

21 september  Baptisten Gemeente

19 oktober Doopsgezinde Gemeente

16 november Ned. Geref. Kerk

21 december Prot. Gemeente Krommenie Kerstdienst
 

Festina Lente

Eerste dinsdag van de maand viering van schrift en tafel verzorgd door de Protestantse Gemeente Assendelft
Tweede en vierde dinsdag van de maand eucharistieviering verzorgd door de St. Odulphusparochie.
Aanvang van de vieringen 14.30 uur