4-5 mei scholen project “Voorwerpen en hun verhaal”
 

Ook in 2018 is er weer het Basisscholen project “Voorwerpen en hun verhaal” ter gelegenheid van de 4-5 mei herdenkingen.

In mei 2015 was het 70 jaar geleden dat Nederland in zijn geheel bevrijd werd. Daarmee kwam een eind aan de Tweede Wereld Oorlog in Nederland. Naar aanleiding daarvan heeft de Raad van Kerken Krommenie en Assendelft toen de samenwerking gezocht met het 4-5 mei Comité Krommenie, het Historisch Genootschap Crommenie  het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland en de Aircraft Recovery Groep 1940-1945.
Al deze partijen organiseerden een tentoonstelling rond “voorwerpen en hun verhaal”. Inwoners van Krommenie en Assendelft vertelden kinderen hun persoonlijke oorlogsverhalen op basis van voorwerpen uit de oorlogstijd.

Ook dit jaar organiseren wij dit evenement weer voor groep 7 en combi klassen van het basisonderwijs. Wanneer een school zich opgeeft voor een exclusief bezoek aan dit project wordt de klas uitgenodigd om bloemen te leggen bij de oorlogsmonumenten aan weerszijden van het voormalige Gemeentehuis in Krommenie. Daarna wordt in de naastliggende Nicolaaskerk het project voortgezet. Nadat er kleine groepjes zijn ingedeeld beginnen we met 5 rondleidingen/verhalen van 10 minuten langs de tentoongestelde voorwerpen. Deze rondleidingen worden meestal verzorgd door mensen met persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens de tweede wereldoorlog. Na een korte pauze is er vervolgens een collectief verhaal over de omgeving tijdens de oorlog en uitleg over de nabijgelegen oorlogsmonumenten.

Per ochtend ontvangen we aansluitend twee groepen.
Het project vindt plaats tussen 9 en 26 april a.s.

Het bezoek kan op school worden gecombineerd met de films van “Monumenten spreken” en wel met name die over de monumenten in de directe omgeving. De tentoonstelling sluit aan bij het venster De Tweede Wereldoorlog: Bezetting en Bevrijding uit de Canon van Nederland (www.entoen.nu/tweedewereldoorlog).

Scholen in Krommenie en Assendelft kunnen deelnemen aan dit project. Voor een persoonlijke toelichting kunt u mailen met wim.elbers@tiscali.nl.

“VRIJHEID GEEF JE DOOR”!

Namens alle deelnemers,
Wim Elbers   (075) 621 55 36   wim.elbers@tiscali.nl


Zie hieronder het verslag uit 2016:

 
Het was weer een mooie maar zeker drukke week. In samenwerking met het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek / Waterland, De Aircraft Recovery Group fort Veldhuis en Het Historisch genootschap Crommenie mochten we als Raad van Kerken Krommenie en Assendelft rond Koningsdag weer een aantal lokale basisscholen ontvangen binnen het thema “Voorwerpen en hun verhaal”.
In 2015  zijn we het project gestart als een eenmalig project rond 70 jaar bevrijding met als doelgroep de basisschool groepen 6/7 en 8.  De toen deelnemende scholen hebben ons echter gestimuleerd om het project niet te stoppen maar jaarlijks te herhalen.  We richten ons daarom  nu verder alleen op groep 7 van de basisscholen.
Enkele scholen konden daardoor dit jaar niet mee doen omdat al hun groepen in 2015 al waren geweest maar gaven aan uit te zien naar volgend jaar! Gelukkig mochten we dit jaar een nieuwe school welkom heten en het ziet er naar uit dat er nog meer op komst zijn. Volgend jaar kan het project wel eens uit haar jasje gaan groeien. We maken ons daar echter geen zorgen over maar gaan die uitdaging aan.  Mocht u geïnteresseerd zijn om in 2017 ook mee te doen, geef u dan tijdig op. U zult het zeker beleven als een verrijkende ervaring!
Wat hebben we met de kinderen gedaan?
We hebben met elke groep bloemen gelegd bij de monumenten rond de Nicolaaskerk en het voormalige gemeentehuis. Aansluitend werden allerlei “10 minuten verhalen” verteld meest door kinderen uit de tweede wereldoorlog. Eén van die kinderen is inmiddels 91 jaar en de jongste verteller was dit jaar nog net geen 18 jaar. Wat ze gemeen hebben? Ze vertellen allen hun verhaal met veel passie en overtuiging. De kinderen hangen aan hun lippen. Veel komt aan bod;  het verhaal van de luchtoorlog boven de Zaan, de strijd van het verzet, de hulp aan onderduikers, de deportatie van de joden en de oorlog in Krommenie. Alle verhalen komen samen in het belang van vrede en veiligheid voor iedereen conform het thema van het nationaal 4- 5 mei comité;     De kinderen kregen o.a. een poster mee naar huis met daarop het volgende gedicht:
 
Twee woordjes
Ik heb ze zelf wel eens gezegd.
Vaak zat. En even zovele keren
er spijt van gehad.
En ik wordt hels als
mijn jongens ze gebruiken.
 
Niet dat ze lasterend zijn,
of plat, iemand beledigen-
verre van dat
Maar ik wordt hels als
mijnjongens ze gebruiken.
 
Afzonderlijk zijn ze onschuldig
als wat. Ze komen wel duizend
keer daags op je pad.
Toch wordt ik hels als
mijn jongens ze gebruiken.
 
De meest harteloze,
rotste, zieldoorsnijdend botste,
dodelijkste woordjes die ik ken:
 
nou en.

 
Hans Kuyper, stadsdichter van Zaanstad