Ongemakkelijk en schaamtevol

zijn niet direct gevoelens die je in een geanimeerde oecumenische viering zou verwachten. Toch was dit het geval in de overvolle  Petruskerk in Krommenie op zondag 21 januari.
De gezamenlijke voorgangers  waren hier in hun voorbereiding op uit gekomen. Dat kwam door de lezing van de uittocht  van het volk Israël uit het slavenbestaan in Egypte. Daarbij trokken ze door de Rode Zee waarbij alle achtervolgende Egyptenaren met huid en haar en strijdwagens door de terugzwellende zee verdronken... Dàt zorgde voor onbehaaglijke gevoelens. Zoveel slachtoffers, waarom dan?

En...als wij geloven in een God die de kant van de kwetsbare slaven kiest,  hen hardhandig en medogenloos bevrijdt uit de handen van hun onderdrukkers...   Hoe moet het dan als wij zelf niet vrij van alle smet zijn. Als wij kleding dragen waar kinderen aan gewerkt hebben?  Smartfones en computers gebruiken waar edelmetalen in gebruikt worden die in mensonterende omstandigheden gedolven worden?  Of onze tank met biobrandstof vullen waardoor mensen in Zuid Amerika honger lijden omdat hun landbouwgrond daarvoor gebruikt wordt?  Wat als God echt partij voor déze armen kiest?  U begrijpt, de kerkgangers bleven met een bezwaard gemoed achter. Een verwijzing naar de bevrijdende werking van het lijden van Jezus kon dat niet wegnemen. 

De royale collecte voor Amnesty International  en de tafel van de Wereldwinkel waren desondanks toch een druppel op een gloeiende plaat.  Evenals de fijne en warme verbondenheid die deze dienst uitstraalde. Met een aantrekkelijke kindernevendienst waarin de kinderen een model van de doortocht door de Rode Zee maakten.  Met goede muzikale ondersteuning door het koor Ars Musica uit Purmerend.  En de geanimeerde nazit met koffie en thee. De oecumene bloeit in Krommenie, dat bleek deze zondag voluit! Volgend jaar doet de Protestantse Gemeente Assendelft ook mee! 
Maar voordat wij er samen in slagen om het Koninkrijk van God daadwerkelijk dichterbij te brengen..  zal er nog heel wat water door de Zaan stromen!  
I