Kerkdiensten in de zorgcentra

 

In de Zorgcentra van Krommenie en Assendelft worden regelmatig kerkdiensten gehouden.
Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken en zijn steeds toegankelijk voor alle gezindten.
Ook buurtbewoners en anderen zijn van harte welkom.

 

Rosariumhorst: Momenteel zijn alle diensten afgelast ivm het Corona Virus

Elke derde vrijdag van de maand 15.30 uur

(De overige weken wordt de dienst door de Petruskerk verzorgd)

Organiserende kerken voor de vieringen in de Rosariumhorst:

 

20 maart Ned. Gereformeerde Kerk

17 april R.K. Parochie

15 mei Doopsgezinde Gemeente 

19 juni Prot. Gemeente PKN

17 juli Oud Kath. Parochie

21 augustus Baptisten Gemeente

18 september R.K. Parochie

16 oktober Doopsgezinde Gemeente  

20 november  Ned. Geref. kerk

18 december Prot. Gemeente PKN


Festina Lente

Eerste dinsdag van de maand viering van schrift en tafel verzorgd door de Protestantse Gemeente Assendelft
Tweede en vierde dinsdag van de maand eucharistieviering verzorgd door de St. Odulphusparochie.
Aanvang van de vieringen 14.30 uur