Uit de band? 

 

 

'Zolang er een band is, kunnen kinderen uit de band springen en leren om nieuwe banden aan te gaan'  zo sprak Elivra Mollee van de Petrusparochie haar persoonlijk woord in de oecumenische dienst in een vol Agathepark.  Zij bedoelde daarmee dat je als ouders je kinderen speelruimte kan geven om te experimenteren, mits zij ergens weten en voelen dat ze op jou terug kunnen vallen. Voorganger Kok Klever van de Doopsgezinden deelde hoe de trouw van zijn ouders hem juist die ruimte had gegeven. Diaken Johannes van Riessen van de Oud Katholieke parochie sprak over God de Vader: 'We vallen nooit uit zijn hand'.
Vlak daarvoor had toneelgroep 'Steeds Voorwaarts' op een prachtige wijze het verhaal van de verloren zoon gebracht. Eigentijds, want de erfenis die de jongste zoon kreeg was nu in de vorm van een credit-kaart.  Maar het verhaal bleef hetzelfde..  dat je als kind kunt blijven rekenen op de liefde van je ouders. (Tenzij bij uit de hand gelopen verslavingen. Dan wordt het moeilijk). 
De twintig kinderen zongen een lied op alfabet over het Christelijk geloof, dankzij de kinderbegeleiding van de Leliekerk. 
De collecte bedroeg 705 euro en was bestemd voor het straatwerk van Youth for Christ in de Zaanstreek. 
En de 150 aanwezigen.. die zaten deze zonnige zondag 12 september heerlijk buiten en genoten.  Ook van de groep 'Basic Matters' die liederen van Stef Bos ten gehore bracht. En dankzij... de vele vrijwilligers die achter de schermen veel werk verzet hebben. 
De oecumenische traditie in Krommenie en Assendelft: die inspireert en zorgt voor een sterke onderlinge band!